Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering van VRA op dinsdag 19 november 2019

VRA - Verenigde Regiobank Adviseurs

Beste collega's, Zoals eerder aangekondigd nodigen wij u hierbij uit voor de Algemene Ledenvergadering van VRA op dinsdagmiddag 19 november 2019 bij Euretco in Hoevelaken.

Agenda Algemene Ledenvergadering

  1. Opening De voorzitter zal een kort openingswoord houden.
  2. Notulen Bijzondere Algemene Ledenvergadering Op 17 april 2019 vond een bijzondere Algemene Ledenvergadering plaats. Het verslag hiervan werd u eerder toegezonden maar kunt u hier ook opvragen.
  3. Voortgangsrapportage Bij dit agendapunt zal de voorzitter verslag doen van de ontwikkelingen die zich sinds de vorige bijzondere Algemene Ledenvergadering hebben voorgedaan in de contacten tussen het bestuur van de VRA en de directie van RegioBank.
  4. Toelichting vervolg Algemene Ledenvergadering De voorzitter zal kort toelichten hoe de ledenvergadering vanaf dit punt verder zal verlopen. Schorsing vergadering Tijdens de schorsing van de Algemene Ledenvergadering zal de directie van RegioBank een toelichting geven op de nieuwe strategie en het nieuwe vergoedingsmodel voor RegioBank en de daarbij behorende transitieperiode. Bij dit punt zal ook worden ingegaan op de gevolgen van deze aanpassingen voor de verschillende groepen ondernemers die momenteel een RegioBank vestiging hebben. Na de toelichting door de directie zal er kort gelegenheid zijn voor het stellen van vragen aan de directie. Hervatting vergadering Nadat de directie de Algemene Ledenvergadering heeft verlaten zal de Algemene Ledenvergadering worden voortgezet waarbij leden en het bestuur met elkaar van gedachten gaan wisselen over de door de directie gegeven presentatie.
  5. Rondvraag
  6. Sluiting

Aanvangstijd

Wij nodigen u hierbij uit om rond 12.30 uur bij Euretco in Hoevelaken aanwezig te zijn, u wordt daar ontvangen met een lunch. De start van de vergadering is om 13.00 uur, de eindtijd van de vergadering is rond 17.00 uur. Aansluitend houden wij een borrel, u bent allen van harte welkom!

Aanmelding

Ja, ik kom naar deze Algemene Ledenvergadering! Nee, ik kom niet naar deze Algemene Ledenvergadering!

uitnodiging Algemene Ledenvergadering VRA

Op verenigde-regiobank-adviseurs.nl gebruiken we verschillende soorten cookies. Geef hieronder aan welke soorten cookies u op onze website wilt gebruiken. Maakt u geen keuze? Dan plaatsen we alleen functionele cookies. Nieuwsgierig naar alle cookies? Lees ons Privacy- & cookiereglement.