Uitnodiging voor de digitale Algemene Ledenvergadering van VRA op woensdag 31 maart 2021

VRA - Verenigde Regiobank Adviseurs

Geachte leden,
Graag nodigt het bestuur van de Verenigde RegioBank Adviseurs u uit om deel te nemen aan de Algemene Ledenvergadering van VRA op woensdagmiddag 31 maart 2021 tussen 14.00 en 16.00 uur.

In verband met de bestrijding van het coronavirus vindt de Algemene Ledenvergadering digitaal plaats. Deze mogelijkheid is gebaseerd op de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid.

Wij vertellen u graag hoe de Algemene Ledenvergadering er in grote lijnen uitziet. In de bijlage treft u per agendapunt een uitgebreide omschrijving aan:
 1. Opening
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Notulen Algemene Ledenvergadering 10 november 2020
 4. Verslag uitvoering moties Algemene Ledenvergadering 10 november 2020
 5. Voorstel wijziging statuten VRA
 6. Verslag financiën
 7. Verklaring Kascommissie
 8. Voorstel begroting 2021
 9. Overzicht relevante dossiers Formuleraad
 10. Onder voorbehoud: Intermezzo
 11. Verkiezing kandidaten bestuur VRA
 12. Verkiezing voorzitter VRA
 13. Verkiezing vertegenwoordigers franchisenemers Formuleraad
 14. Dank en afscheid oud leden bestuur
Bij de aanmelding voor deelname aan de ALV dient u uw mailadres en mobiele nummer op te geven. Een aantal dagen voor aanvang van de ALV ontvangt u een mail met daarin een link. Middels deze link kunt u een unieke persoonlijke sms-code opvragen. Deze sms code heeft u nodig om deel te nemen aan de ALV. Wij versturen deze mail ruim van tevoren zodat u voldoende gelegenheid heeft om deze sms-code op te vragen.

Tijdens de vergadering kunt u deelnemen aan stemmingen. Deze zijn anoniem.

Leden kunnen vragen stellen aan het bestuur. Hiervoor is een maximum spreektijd per lid beschikbaar. De resterende tijd is zichtbaar via een timer.

Wij houden rekening met een groot aantal deelnemers, dit zal daarom de nodige voorbereiding vragen.

Mocht u op basis van de ontvangen stukken:
 1. Aanvullende punten voor de agenda willen voorleggen;
 2. Vragen aan het bestuur wensen te stellen;
 3. Moties voor stemmingen wensen in te brengen?​
Dan verzoeken wij u deze uiterlijk maandag 29 maart 2021 voor 12.00 uur voorafgaand aan de vergadering per mail aan het secretariaat, ter attentie van het bestuur, toe te sturen.

Dit geeft het bestuur de gelegenheid om de gewenste punten correct in de digitale omgeving op te nemen.

Wij verzoeken u dringend uiterlijk woensdag 24 maart 2021 uw aanmelding aan het secretariaat terug te sturen. Uiteraard mag u zich eerder aanmelden. Dit verlicht de administratieve belasting die met deze bijzondere manier van vergaderen gemoeid gaat.

Het bestuur van de VRA spreekt de wens uit dat veel leden tijd en gelegenheid hebben om aan deze Algemene Ledenvergadering deel te nemen.

Met een collegiale groet namens het bestuur van de VRA,

Cees Meijer
Voorzitter VRA

Aanmelding

Ja, ik neem deel aan deze Algemene Ledenvergadering! Nee, ik neem geen deel aan deze Algemene Ledenvergadering

digitale Algemene Ledenvergadering van VRA

Op verenigde-regiobank-adviseurs.nl gebruiken we verschillende soorten cookies. Geef hieronder aan welke soorten cookies u op onze website wilt gebruiken. Maakt u geen keuze? Dan plaatsen we alleen functionele cookies. Nieuwsgierig naar alle cookies? Lees ons Privacy- & cookiereglement.