Nieuws

Uitnodiging voor de digitale Algemene Ledenvergadering van VRA op woensdag 31 maart 2021

Geachte leden,
Graag nodigt het bestuur van de Verenigde RegioBank Adviseurs u uit om deel te nemen aan de Algemene Ledenvergadering van VRA op woensdagmiddag 31 maart 2021 tussen 14.00 en 16.00 uur.

In verband met de bestrijding van het coronavirus vindt de Algemene Ledenvergadering digitaal plaats. Deze mogelijkheid is gebaseerd op de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid.

Wij vertellen u graag hoe de Algemene Ledenvergadering er in grote lijnen uitziet. In de bijlage treft u per agendapunt een uitgebreide omschrijving aan:
 1. Opening
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Notulen Algemene Ledenvergadering 10 november 2020
 4. Verslag uitvoering moties Algemene Ledenvergadering 10 november 2020
 5. Voorstel wijziging statuten VRA
 6. Verslag financiën
 7. Verklaring Kascommissie
 8. Voorstel begroting 2021
 9. Overzicht relevante dossiers Formuleraad
 10. Onder voorbehoud: Intermezzo
 11. Verkiezing kandidaten bestuur VRA
 12. Verkiezing voorzitter VRA
 13. Verkiezing vertegenwoordigers franchisenemers Formuleraad
 14. Dank en afscheid oud leden bestuur
Bij de aanmelding voor deelname aan de ALV dient u uw mailadres en mobiele nummer op te geven. Een aantal dagen voor aanvang van de ALV ontvangt u een mail met daarin een link. Middels deze link kunt u een unieke persoonlijke sms-code opvragen. Deze sms code heeft u nodig om deel te nemen aan de ALV. Wij versturen deze mail ruim van tevoren zodat u voldoende gelegenheid heeft om deze sms-code op te vragen.

Tijdens de vergadering kunt u deelnemen aan stemmingen. Deze zijn anoniem.

Leden kunnen vragen stellen aan het bestuur. Hiervoor is een maximum spreektijd per lid beschikbaar. De resterende tijd is zichtbaar via een timer.

Wij houden rekening met een groot aantal deelnemers, dit zal daarom de nodige voorbereiding vragen.

Mocht u op basis van de ontvangen stukken:
 1. Aanvullende punten voor de agenda willen voorleggen;
 2. Vragen aan het bestuur wensen te stellen;
 3. Moties voor stemmingen wensen in te brengen?​
Dan verzoeken wij u deze uiterlijk maandag 29 maart 2021 voor 12.00 uur voorafgaand aan de vergadering per mail aan het secretariaat, ter attentie van het bestuur, toe te sturen.

Dit geeft het bestuur de gelegenheid om de gewenste punten correct in de digitale omgeving op te nemen.

Wij verzoeken u dringend uiterlijk woensdag 24 maart 2021 uw aanmelding aan het secretariaat terug te sturen. Uiteraard mag u zich eerder aanmelden. Dit verlicht de administratieve belasting die met deze bijzondere manier van vergaderen gemoeid gaat.

Het bestuur van de VRA spreekt de wens uit dat veel leden tijd en gelegenheid hebben om aan deze Algemene Ledenvergadering deel te nemen.

Met een collegiale groet namens het bestuur van de VRA,

Cees Meijer
Voorzitter VRA

Aanmelding

Ja, ik neem deel aan deze Algemene Ledenvergadering! Nee, ik neem geen deel aan deze Algemene Ledenvergadering

digitale Algemene Ledenvergadering van VRA

Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering van VRA op dinsdag 19 november 2019

Beste collega's, Zoals eerder aangekondigd nodigen wij u hierbij uit voor de Algemene Ledenvergadering van VRA op dinsdagmiddag 19 november 2019 bij Euretco in Hoevelaken.

Agenda Algemene Ledenvergadering

 1. Opening De voorzitter zal een kort openingswoord houden.
 2. Notulen Bijzondere Algemene Ledenvergadering Op 17 april 2019 vond een bijzondere Algemene Ledenvergadering plaats. Het verslag hiervan werd u eerder toegezonden maar kunt u hier ook opvragen.
 3. Voortgangsrapportage Bij dit agendapunt zal de voorzitter verslag doen van de ontwikkelingen die zich sinds de vorige bijzondere Algemene Ledenvergadering hebben voorgedaan in de contacten tussen het bestuur van de VRA en de directie van RegioBank.
 4. Toelichting vervolg Algemene Ledenvergadering De voorzitter zal kort toelichten hoe de ledenvergadering vanaf dit punt verder zal verlopen. Schorsing vergadering Tijdens de schorsing van de Algemene Ledenvergadering zal de directie van RegioBank een toelichting geven op de nieuwe strategie en het nieuwe vergoedingsmodel voor RegioBank en de daarbij behorende transitieperiode. Bij dit punt zal ook worden ingegaan op de gevolgen van deze aanpassingen voor de verschillende groepen ondernemers die momenteel een RegioBank vestiging hebben. Na de toelichting door de directie zal er kort gelegenheid zijn voor het stellen van vragen aan de directie. Hervatting vergadering Nadat de directie de Algemene Ledenvergadering heeft verlaten zal de Algemene Ledenvergadering worden voortgezet waarbij leden en het bestuur met elkaar van gedachten gaan wisselen over de door de directie gegeven presentatie.
 5. Rondvraag
 6. Sluiting

Aanvangstijd

Wij nodigen u hierbij uit om rond 12.30 uur bij Euretco in Hoevelaken aanwezig te zijn, u wordt daar ontvangen met een lunch. De start van de vergadering is om 13.00 uur, de eindtijd van de vergadering is rond 17.00 uur. Aansluitend houden wij een borrel, u bent allen van harte welkom!

Aanmelding

Ja, ik kom naar deze Algemene Ledenvergadering! Nee, ik kom niet naar deze Algemene Ledenvergadering!

uitnodiging Algemene Ledenvergadering VRA

VERSCHUIVING DATUM ALGEMENE LEDENVERGADERING VRA

Eerder hebben wij u laten weten dat de ALV van de VRA op donderdag 9 oktober 2019 zou plaatsvinden.
Hierbij informeren wij u dat besloten is dat deze Algemene Ledenvergadering niet op 9 oktober zal plaatsvinden maar waarschijnlijk gehouden wordt in november 2019.

De reden voor deze aanpassing is het volgende:
Zoals u weet wordt binnen de Volksbank hard gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuwe strategie waardoor de bank ook in de toekomst een onderscheidende, maatschappelijke meerwaarde zal behouden.

Uiteraard maken de activiteiten van de RegioBank en de samenwerking met de zelfstandige adviseurs hier onderdeel van uit.

Het bestuur van VRA en de directie van RegioBank willen deze nieuwe strategie gezamenlijk aan de leden presenteren. Gepland was dit te doen op de dag dat ook de ALV zou plaatsvinden.

De datum van 9 oktober blijkt iets te ambitieus te zijn om u op dat moment voldoende inzage te kunnen geven in de strategie die de Volksbank zal gaan voeren. De verwachting is dat dit in november wel zal kunnen plaatsvinden. Zodra de datum van de ALV en de gezamenlijke presentatie van de strategie bekend is, zullen wij u hier uiteraard direct over informeren.

avl vergadering vra

ELIANA VAN DER JAGT-KALVERDA BENOEMD TOT LID VAN HET BESTUUR VRA

Tijdens de bijzondere Algemene Ledenvergadering van de Verenigde RegioBank Adviseurs, VRA, is mevrouw Eliana van der Jagt-Kalverda benoemd tot lid van het bestuur van de VRA.

Eliana van der Jagt-Kalverda

Eliana van der Jagt-Kalverda

Eliana van der Jagt-Kalverda is adviseur en vennoot van het in Haarlem gevestigde financieel advieskantoor Kramer Advies. Het kantoor, opgericht in 1985 maar met een geschiedenis die teruggaat tot 1920, is actief op het gebied van verzekeringen, hypotheken, makelaardij en heeft een vestiging van RegioBank.

Verenigde RegioBank Adviseurs

De Verenigde RegioBank Adviseurs heeft als doel het behartigen van de belangen van de kantoren van De Volksbank die werkzaam zijn onder de naam RegioBank. Bij de vereniging zijn ondernemers aangesloten met in totaal meer dan 531 vestigingen.

Vernieuwen maar het goede behouden

“Als financieel adviseurs werken we in een tijd van veel veranderingen, aldus Eliana van der Jagt-Kalverda. Aan de ene kant raken klanten eraan gewend om meer handelingen zelf digitaal uit te voeren. Hierdoor verdwijnen langzaam maar zeker bepaalde werkzaamheden bij de advieskantoren. Aan de andere kant ontstaan er ook nieuwe werkzaamheden. Ik denk dan bijvoorbeeld aan de snel groeiende groep senioren die op financieel gebied nieuwe vragen stellen, zoals op het gebied van het benutten van de overwaarde van hun woning, maar ook aan de groei van het aantal ZZP’ers en andere klein zakelijke ondernemers, die zowel op het gebied van verzekeringen en zakelijk krediet bijzondere financiële behoeftes hebben. Denk ook aan, in met name het particuliere segment, de toenemende aandacht voor investeringen in duurzaamheid. Al die gebieden brengen nieuw behoefte aan financieel advies met zich mee. Ik merk dat de aanwezigheid van een RegioBank binnen ons kantoor de band met deze relaties alleen maar versterkt. Voor steeds meer klanten kunnen we daardoor echt het centrale aanspreekpunt zijn op een breed gebied van financiële vraagstukken. Binnen het bestuur van de VRA staan we voor de uitdaging om samen met de directie te komen tot efficiëntere processen en innovatieve producten, waarbij het karakter van ‘de bank met het menselijke gezicht’ gehandhaafd blijft. Ik vind het een uitdaging om met mijn collega-bestuurders aan dit proces verder sturing te geven”, aldus Eliana van der Jagt- Kalverda.
Hoevelaken, 18 april 2019

https://www.vvponline.nl/nieuws/van-der-jagt-in-bestuur-vra
https://schade-magazine.nl/nieuws/archief/2019/04/eliana-van-der-jagt-kalverde-benoemd-tot-lid-van-het-bestuur-vra/5046

Kom naar de bijzondere ALV op woensdag 17 april 2019: Strategie en vergoedingsmodel staan centraal!

ALV op woensdag 17 april 2019

Het Bestuur heeft besloten een Bijzondere Algemene Ledenvergadering bijeen te roepen op woensdagmiddag 17 april 2019 bij Euretco, Koninginneweg 1 in Hoevelaken. Wij roepen u dringend op om op deze vergadering aanwezig te zijn.

De ontvangst van de vergadering is om 13.00 uur, de eindtijd van de vergadering is rond 16.30 uur. De onderwerpen die normaal gesproken in de Algemene Ledenvergadering aan de orde komen worden behandeld in de Algemene Ledenvergadering die op woensdag 9 oktober zal plaatsvinden.

Wij denken dat deze vergadering zeer belangrijk gaat worden voor de zelfstandige adviseurs van RegioBank. Gelet op het feit dat wij tijdens deze middag op een aantal momenten opvattingen gaan vragen waarbij de stem van elke aanwezige even zwaar zal tellen, roepen wij u op massaal op deze vergadering aanwezig te zijn.

U kunt zich aanmelden via deze link.

VRA lanceert nieuwe website: verenigde-regiobank-adviseurs.nl

nieuwe website VRA Regiobank adviseurs vezis
Vandaag is de lancering van de nieuwe website van VRA een feit. In de afgelopen maanden is er gewerkt aan een compleet vernieuwde website met o.a. een nieuwe look- en feel, een verbeterde interface en verbeterde weergave voor mobiele devices zoals smartphones en tablets. De nieuwe website vervangt de oude VEZIS website. Op de nieuwe website is o.a. een kalender te vinden waarop u altijd een actueel overzicht heeft van evenementen en bijeenkomsten van VRA. Ook vindt u op de website actuele informatie over de samenstelling van o.a. het bestuur, werkgroepen en de formuleraad. De website is volledig uitgevoerd via een beveiligde verbinding

Op verenigde-regiobank-adviseurs.nl gebruiken we verschillende soorten cookies. Geef hieronder aan welke soorten cookies u op onze website wilt gebruiken. Maakt u geen keuze? Dan plaatsen we alleen functionele cookies. Nieuwsgierig naar alle cookies? Lees ons Privacy- & cookiereglement.